La Serra d'en Galceran

La Serra d'en Galceran
La Serra d'en Galceran

dijous, 13 de febrer del 2014

Senderisme: GR-CV 230

En període d'homologació
Eixim des del poble de la Serra i ens dirigim cap al Roure Valencià (catalogat al segle XVIII pel botànic Cavanilles), agafem la sendera que ens condueix fins a la font de l’Ombria passant per una zona de pins del tossal de la Mola. Des de la font de l’Ombria, ens dirigim cap al barranc de Gargallo. Agafem una sendera que ens condueix fins al barranc de la Roca Roja, deixant-nos a mà dreta la sendera que ens condueix fins al tossal de Saragossa (1081.5 m). Comencem la baixada del barranc de la Roca Roja( lloc de gran bellesa ecològica per la seua gran varietat de plantes i arbres). Durant la baixada ens trobarem amb teixos, grèvols, orons, galcerans, entre d’altres plantes i arbres. Una vegada arribats al final del barranc enllacem amb una sendera que ens condueix a la zona dels Malladàs- paratge de les Deveses-antic lloc de transhumancia(refugis pastorals, forns de calç, pous i fonts)amb un alt valor ecològic tant pels seus arbres mil•lenaris i centenaris (teixos, genebres, alzines) com per les espècies que tenim en ella (cabra hispànica, voltor). En aquesta zona és molt freqüent la pràctica de l’espeleologia, ja que tenim coves amb una profunditat de fins a 116 metres. Ens dirigim cap a la bassa del Bosc (1028 m) i des de la mateixa comencem una baixada pel paratge de les Deveses on gaudirem de les vistes, passant per refugis pastorals, fonts, molins i unes antigues mines de ferro. Arribant a la part més baixa ens dirigim cap als Rossildos, zona ideal per a assaborir la gastronomia de la nostra zona.


Salimos desde el pueblo de Sierra Engarcerán y nos dirigimos hacia el Roble Valenciano (catalogado en el siglo XVIII por el botánico Cavanilles), cogemos el sendero que nos conduce hasta la fuente de la Umbría pasando por una zona de pinos del Tossal de la Mola. Desde la fuente de la Umbría, nos dirigimos hacia el barranco de Gargallo. Cogemos un sendero que nos conduce hasta el barranco de la Roca Roja, dejándonos a mano derecha el sendero que nos conduce hasta el Tossal de Zaragoza (1081.5 m). Empezamos la bajada del barranco de la Roca Roja (lugar de gran belleza ecológica por su gran variedad de plantas y árboles). Durante la bajada nos encontraremos con tejos, acebos, orones, ruscos, entre otras plantas y árboles. Una vez llegados al final del barranco enlazamos con un sendero que nos conduce a la zona de los Malladàs -paraje de las Dehesas- antiguo lugar de transhumancia (refugios pastorales, hornos de cal, pozos y fuentes) con un alto valor ecológico tanto por sus árboles milenarios y centenarios (tejos, enebros, encinas) cómo por las especies que tenemos en ella (cabra hispánica y buitre). En esta zona es muy frecuente la práctica de la espeleología, puesto que tenemos cuevas con una profundidad de hasta 116 metros. Nos dirigimos hacia la balsa del Bosque (1028 m) y desde la misma empezamos una bajada por el paraje de las Dehesas donde disfrutaremos de las vistas, pasando por refugios pastorales, fuentes, molinos y unas antiguas minas de hierro. Llegando a la parte más baja nos dirigimos hacia Rosildos, zona ideal para saborear la gastronomía de nuestra zona.Eixim dels Rossildos cap a la roca del Figueral (zona d'esports d'aventura-via ferrata), passant per la font del Junquet i construccions de pedra seca seguint un antic assegador. Una volta hem arribat al mas de Paula, ens dirigim cap al Coll de la Bandereta, punt d'encreuament de senderes. Des d'ací ens dirigim cap al mas de Domingo passant per la font dels Povets i la font del Deseo o les Fontetes. Baixant aquesta senda podem albirar els gravats paleolítics del barranc de la Guitarra (pintures rupestres). Passem pel mas de Domingo i ens dirigim cap al mas d’Agut, agafant una senda antiga que ens condueix fins a la font del mas d’Agut. Des d'este punt comencem un descens que ens conduirà fins al mas la Marina (on trobarem un genebre centenari).

Salimos de Rosildos hacia la roca del Higueral (zona de deportes de aventura-vía ferrata), pasando por la fuente del Junquet y construcciones de piedra seca siguiendo un antiguo azagador. Una vez hemos llegado a la masía de Paula, nos dirigimos hacia el Coll de la Bandereta, punto de cruce de senderos. Desde aquí nos dirigimos hacia la masía de Domingo pasando por la fuente de los Povets y la fuente del Deseo o las Fontetes. Bajando esta senda podemos divisar los grabados paleolíticos del barranco de la Guitarra (pinturas rupestres). Pasamos por la masía de Domingo y nos dirigimos hacia la masía de Agut, cogiendo una senda antigua que nos conduce hasta la fuente de 
la masía 
de Agut. Desde este punto empezamos un descenso que nos conducirá hasta 
la masía 
Marina (donde encontraremos un enebro centenario).

Ascendint cap al mas de les Eretes, enllaçarem amb una senda direcció al mas d’en Vent passant per la font dels Fontanals i arribant fins a la font del mas d’en Vent . Arribats a aquest punt ens dirigirem cap al nucli dels Ivarsos. Després d'un descans merescut, agafem una antiga senda que pujava fins a la població de la Serra, passant pel mas d’en Coll i el tossal de la Collada. Des del mas d’en Coll ens dirigim cap al mas dels Regalleros i enllacem amb una senda ascendint el barranc de la Mansa, que ens condueix fins a la barraca de Perfecto i el tossal de la Covassa. Vorejant este tossal ens dirigim a la font de la Ballestera i a la font dels Solés. Ací enllacem amb una sendera per a dirigir-nos al Toll (sénia, molí fariner, pou i teuleria)lloc d'antics oficis. Seguirem per una senda que ens conduirà a l'ermita de Sant Miquel, passant per la Cova Santa. Des de l’ermitori de Sant Miquel (font de Sant Miquel), i voltant el tossal de la Canada ens dirigim a la població de la Serra d’en Galceran, acabant així un recorregut recordant als nostres avantpassats.


Ascendiendo hacia la masía de les Eretes, enlazaremos con una senda dirección a la masía de Viento pasando por la fuente de Fontanals y llegando hasta la fuente de la masía de Viento. Llegados a este punto nos dirigiremos hacia el núcleo de Ibarsos. Después de un descanso merecido, cogemos una antigua senda que subía hasta la población de Sierra Engarcerán, pasando por la masía de Coll y el tossal de la Collada. Desde la masía de Coll nos dirigimos hacia la masía de los Regalleros y enlazamos con una senda ascendiendo el barranco de la Mansa, que nos conduce hasta la barraca de Perfecto y el tossal de la Covassa. Bordeando este tossal nos dirigimos a la fuente de la Ballestera y a la fuente de los Solés. Aquí enlazamos con un sendero para dirigirnos al Charco (noria de regadío, molino harinero, pozo y una tejería) lugar de antiguos oficios. Seguiremos por una senda que nos conducirá a la ermita de San Miguel, pasando por la Cueva Santa. Desde el ermitorio de San Miguel (fuente de San Miguel), y cercando el tossal de la Canada nos dirigimos a la población de Sierra Engarcerán, acabando así un recorrido recordando a nuestros antepasados
.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada