La Serra d'en Galceran

La Serra d'en Galceran
La Serra d'en Galceran

divendres, 21 de juliol de 2017

IX Fira d'Esport i Turisme de Muntanya 2017

La IX Fira d'Esport i Turisme de Muntanya, tindrà lloc els dies 5 i 6 d'agost, si vols passar un cap de setmana diferent replet d'activitats gratuïtes, arrimat a la Serra d'en Galceran.

Per a consultar la programació consulteu el BLOG DE LA FIRA.

 

dimecres, 29 de març de 2017

Setmana Santa 2017


Aprofitant els dies festius de Setmana Santa, el cap de setmana del 14 al 16 d’abril, l’Ajuntament de la Serra d’en Galceran estarà obert per als que estiguen interessats a visitar la Col·lecció Museogràfica Bisbe Bertran. L'horari de les visites guiades a l’Ajuntament serà de 10:00 a 14:00h i la visita serà gratuïta. El dissabte 15 a les 12:00h hi haurà una visita guiada al municipi (prèvia reserva al telèfon 964 70 66 01). També podeu visitar el Museu a l’Aire Lliure Francisco Agut i el Roure Valencià pel vostre compte. 


divendres, 24 de març de 2017

Guia Comercial 2017

Ja tenim la nova Guia Comercial 2017, en la que apareixen els telèfons d'interés de la Serra i els nuclis poblacionals, Ivarsos i Rossildos.

El que estiga interessat pot passar per l'Ajuntament a replegar el seu exemplar, i també podeu consultar-la aquí. 

  

divendres, 3 de març de 2017

Campionat de Motociclisme de la Comunitat Valenciana

El diumenge 5 de març arriba a la Serra el Rally TT- Maestrat 2017, campionat de la Comunitat Valenciana. La prova esportiva començarà el 4 de març i sortirà de Sant Mateu, creuant el terme de la Serra per camins no asfaltats al voltant del migdia. La previsió de participants és de 60 motocicles i al ser una prova de classificació individual, no podran rodar en grup, sortint cadascun amb un minut d'interval entre ells.El próximo domingo 5 de marzo llega a Sierra Engarcerán el Rally TT- Maestrat 2017, campeonato de la Comunidad Valenciana. La prueba deportiva empezará el 4 de marzo y saldrá de Sant Mateu, cruzando el término municipal de Sierra Engarcerán por caminos no asfaltados alrededor del medio día. La previsión de participantes es de 60 motociclos y al ser una prueba de clasificación individual, no podrán participar en grupo, saliendo cada uno con un minuto de intervalo entre ellos.


Rally TT- Maestrat 2017
Per a més informació feu clic aquí.

divendres, 24 de febrer de 2017

Visites Setmana Santa/ Visitas Semana Santa

Aprofitant els dies festius de Setmana Santa, el cap de setmana del 14 al 16 d’abril, l’Ajuntament estarà obert per als que estiguen interessats a visitar la Col·lecció Museogràfica Bisbe Bertran. La Nevera també es podrà visitar, ja que estarà oberta. Si esteu interessats podeu anar a visitar el Museu a l’Aire Lliure i el Roure Valencià pel vostre compte. L'horari de les visites guiades a l’Ajuntament serà de 11:00 a 14:00h i de 16:00 a 18:00h. I la visita serà gratuïta.

Més informació dels llocs d'interès ací.

Aprovechando los días festivos de Semana Santa, el fin de semana del 14 al 16 de abril, el Ayuntamiento estará abierto para los que estén interesados en visitar la Colección Museográfica Obispo Beltran. La Nevera también se podrá visitar, puesto que estará abierta. Si estáis interesados podéis ir a visitar el Museo al aire libre y el Roure Valenciano por vuestra cuenta. El horario de las visitas guiadas al Ayuntamiento será de 11:00 a 14:00h y de 16:00 a 18:00h. Y la visita será gratuita.

Más información de los lugares de interés aquí.

Taulellets al Museu Bisbe Beltrán

dimecres, 22 de febrer de 2017

Rosildos

Els Rossildos és una pedania de la Serra d’en Galceran, situada al norest del terme municipal de la Serra i junt a la carretera CV-15, que porta d’Ares del Maestrat a Castelló. Compten actuament amb 370 habitants repartits principalment en el nucli urbà i en menor nivell en els nombrosos masos disseminats pel seu entorn.


Rosildos es una pedanía de Sierra Engarcerán, situada al noreste del término municipal junto a la carretera CV-15, que lleva de Ares del Maestrat a Castellón. Cuenta actualmente con 370 habitantes repartidos principalmente en el núcleo urbano y en menor nivel en las numerosas masías diseminadas por su entorno.


Una de les característiques més destacables de l’entorn d’Els Rossildos és l’existencia de nombrosos masos, dels que podem destacar el Mas de Parral, el Mas d’Albadàs, el mas del Brusalet, el mas de l’Hostal d’Agustino o el mas de Puchols de Dalt. Els masos més antics són El Parral, el Mas de Domingo, el Mas Roig, La foia del Sabater i el Carasol. Algun d’aquestos masos han estat rehabilitats i reformats per a ús de turisme rural i així poder gaudir del seu entorn tranquil, en ple contacte amb la natura.

Una de las características más destacables del entorno de Rosildos es la existencia de numerosas masías, de las que podemos destacar el mas de Parral, el mas d’Albadàs, el mas del Brusalet, el mas de l’Hostal d’Agustino o el mas de Puchols de Dalt. Las masías más antiguas son el Parral, el mas de Domingo, el mas Roig, la foia del Sabater y el Carasol. Alguna de estas masías han sido rehabilitadas y reformadas para uso de turismo rural y así poder disfrutar de su entorno tranquilo, en pleno contacto con la naturaleza.


Origen de Rossildos/ Origen de Rosildos:

Des de temps medievals, transcorria per Rossildos el camí reial de València a Morella, sent un pas de ramats transhumants fins Aragó.

Desde tiempos medievales, transcurría por Rosildos el camino real de Valencia a Morella, siendo un paso de rebaños transhumantes hasta Aragón.

Antigament, quan la carretera vella passava pel costat de la Rambla Carbonera, només hi havia unes poques cases situades als Putxols de Dalt i als Putxols de Baix.

Antiguamente, cuando la carretera vieja pasava junto a la Rambla Carbonera, sólo habían unas pocas casas situadas en els Putxols de Dalt y els Putxols de Baix.

Als voltants de l’any 1919 amb l’apertura de la nova carretera de Castelló a Albocàsser, Els Rosildos només comptava amb dos cases, la casa d’Agostino i la casa del Joanos. Aquesta carretera va ser el motor principal del desenvolupament de la zona ja que va donar lloc a l’aparició de dos hostals: l’Hostal de Pau i l’Hostal d’Agostino (també conegut com Hostal del Botigué), els dos propietaris dels hostals eren germans. La carretera tenia un trànsit de carros que transportava fusta i carbó des de Vilafranca a Castelló i a la tornada venien carregats de mercaderies com arròs, sucre, etc. Així doncs, els hostals proporcionaven descans als homes i als animals que per alli passaven.

Alrededor del año 1919 con la apertura de la nueva carretera de Castellón a Albocacer, Rosildos sólo contaba con dos casas, la casa de Agustino y la casa de los Joanos. Esta carretera fue el motor principal del desarrollo de la zona ya que dio lugar a la aparición de dos hostales: el Hostal de Pau y el Hostal de Agustino (también conocido como e l"Hostal del Botigué"), los dos propietarios de los hostales eran hermanos. La carretera tenia un tránsito de carros que transportaban madera y carbón desde Vilafranca a Castellón y de vuelta venían cargados de mercancías como arroz, azúcar, etc. Así pues, los hostales proporcionaban descanso a los hombres y animales que por allí pasaban.

La primera estafeta de correus, a càrrec de José Valls, portava el nom de Les Delícies, però el lloc era conegut com Els Putxols.

La primera oficina de correos, a cargo de José Valls, llevaba el nombre de Las Delícias, pero el lugar era conocido como Els Putxols.

A l’any 1925 es va construir un molí de farina, propietat de Manuel Puchol (fill de Tomás Puchol) i les primeres escoles.

En el año 1925 se construyó un molino de harina, propiedad de Manuel Puchol (hijo de Tomás Puchol) y las primeras escuelas.

La quantitat de cases que anaven construint-se a la part de dalt de la nova carretera va propiciar el fet de donar un altre nom al lloc que el diferenciara dels Putxols i així evitar confusions a l’hora de rebre el correu, mercaderies, etc. Així, a l’any 1925 aquella nova zona del Putxols ja era coneguda com Els Rosildos.

La cantidad de casas que iban construyéndose en la parte de arriba de la nueva carretera propició el hecho de dar otro nombre al lugar que lo diferenciaría de Els Putxols y así evitar confusiones a la hora de recibir el correo, mercancías, etc. Así, en el año 1925 aquella nueva zona de Els Putxols ya era conocida como Rosildos.

La llum elèctrica i la construcció de l’esglèsia es va fer gràcies al treball col.lectiu de tots els veïns mitjançant la pràctica del jornal de vila. Aquesta pràctica consistia en realitzar un treball comunitari o bé efectuar un pagament en metàl.lic del jornal corresponent. Els diners aconseguits en metàl.lic s’utilitzaven per a la compra dels materials necessaris.

La luz eléctrica y la construcción de la iglesia se hizo gracias al trabajo colectivo de todos los vecinos mediante la práctica de el "jornal de vila". Esta práctica consistía en realizar un trabajo comunitario o bien efectuar un pago en metálico del jornal correspondiente. El dinero recaudado en metálico se utilizaba para la compra de los materiales necesarios.

La llum es va portar a finals del anys 50 i l’església va ser inaugurada pel Bisbe José Pont i Gol el dia 02 d’octubre de 1966.

La luz eléctrica llegó a finales de los años 50 y la iglesia fue inaugurada por el Obispo José Pont y Gol el día 02 de octubre de 1966.

Aquesta activitat comunitària, la construcció de noves cases i la quantitat nombrosa de massos del voltant han donat lloc a l’actual Rosildos.

Esta actividad comunitaria, la construcción de nuevas casas y la numerosa cantidad de masías de los alrededores han dado lugar al actual Rosildos.

dimarts, 21 de febrer de 2017

Ivarsos

Els Ivarsos és una xicoteta població que forma part del municipi de La Serra d'en Galceran, situada junt amb la carretera CV-10, d' Ares del Maestrat a Castelló.

Ibarsos es una pequeña población que forma parte del municipio de Sierra Engarcerán, situada junto con la carretera CV-10, de Ares del Maestrat a Castellón.

Ja en temps medievals, Els Ivarsos, juntament amb la rambla Carbonera, va ser una extensa masada del terme de La Serra i un hostal situat a la vora del camí reial de València a Morella, just des d'on arrancava un ramal cap a Culla. Els Ivarsos era també un lloc de pas de ramats transhumants (aljubs, pous,etc. ).

Ya en tiempos medievales, Ibarsos, junto con la rambla Carbonera, fue una extensa masía del término de Sierra Engarcerán y un hostal, situado al lado del camino real de Valencia a Morella, justo desde donde arrancaba un ramal hacia Culla. Ibarsos era también un lugar de paso de rebaños trashumantes (aljibes, pozos,etc. ).

Les primeres dades històriques, segons l'arxiu del Regne de València, les trobem a l'any 1583, data en la qual es va establir el Mas d'Els Ivarsos.

Los primeros datos históricos, según el archivo del Reino de Valencia, las encontramos en el año 1583, fecha en la cual se estableció la Masía de Ibarsos.

A l'any 1601, Nicolau Casalduch "l'Antic" va donar permís als seus vasalls per ampliar aquest establiment.

En el año 1601, Nicolás Casalduch "el Antiguo" dio permiso a sus vasallos para ampliar este establecimiento.

Al 1669, Jaume Casalduch, renuncia al dret de fadiga mantenint el domini sobre "el mas dels Ivarsos".

En 1669, Jaime Casalduch, renuncia al derecho de fadiga manteniendo el dominio sobre "la masía de Ibarsos".

Al s.XVIII, la masada augmenta la seua població amb la construcció de la Ermita dels Desemparats.

En el s.XVIII, la masía aumenta su población con la construcción de la Ermita de los Desamparados.

A principis del s.XX, l'apertura de la carretera de Castelló a Albocàsser va encetar una nova alineació de cases i hostals. Avançat el s. XX, els Ivarsos ha anat experimentant un notable creixement demogràfic i urbanístic i ha diversificat les seues funcions viàries.

A principios del s.xx, la apertura de la carretera de Castellón a Albocàsser comenzó una nueva alineación de casas y hostales. Avanzado el s. XX, los Ibarsos ha ido experimentando un notable crecimiento demográfico y urbanístico y ha diversificado sus funciones viarias.


Els Ivarsos compte actualment amb 420 habitants repartits principalment en el nucli urbà (356 habitante) i en menor nivell en els diferents masos disseminats pel seu entorn.

Cuenta actualmente con 420 habitantes repartidos principalmente en el casco urbano (356 habitantes) y en menor nivel en las diferentes masías diseminadas por su entorno.

Els Ivarsos és una població en procès de transformació, on el pes de l'agricultura i la ramaderia estan perdent força en referència als sectors de la indústria i la construcció.

Es una población en proceso de transformación, donde el peso de la agricultura y la ganadería están perdiendo fuerza en referencia a los sectores de la industria y la construcción.

Des dels Ivarsos es poden realitzar nombroses excursions, especialment a peu pels agradables senders que ens porten al Tossal de la Cova o la Tossal de la Vila.

Desde Ibarsos se pueden realizar numerosas excursiones, especialmente a pie por los agradables sendas que nos traen al Tossal de la Cueva o la Tossal de la Villa.

Curiositats/ Curiosidades:

Abans de la guerra civil hi havia una escola al "pinaret". Més tard es construiren, a jornal de vila, les noves escoles de xiquets i xiquetes a la plaça on ara es troben les dependències municipals i llar dels jubilats.

Antes de la guerra civil había una escuela en el "pinaret". Más tarde se construyen, a jornal de villa, las nuevas escuelas de niños y niñas a la plaza donde ahora se encuentran las dependencias municipales y el hogar de los jubilados.

L'obra més significativa va ser al 1965, quan a jornal de vila, es va baixar l'aigua de la font del Mas d'en Vent fins els Ivarsos i es va construir el dipòsit i les tres fonts.

La obra más significativa fue al 1965, cuando a jornal de villa, se bajó el agua de la fuente de la masía de Viento hasta los Ibarsos y se construyó el depósito y las tres fuentes.


dilluns, 20 de febrer de 2017

Rutes Culturals per la Serra d'En Galceran

Rutes culturals per el nucli urbà de la Serra d'En Galceran. 
Rutas culturales por el núcleo urbano de Sierra Engarcerán.

Mínim persones per grup /Mínimo personas por grupo: 20

Preu per grup /Precio por grupo: 50 €.


Duració/ Duración:   1h 30 min.

Recorregut/ Recorrido: 

Recorregut 1, Patrimoni Cultural:
Recorrido 1, Patriomonio Cultural:
 • Pou de Neu./ Pozo de Nieve
 • Església de Sant Bartomeu./Iglesia de San Bartolomé.
 • Palau Casalduch i Museu Bisbe Beltrán./ Palacio Casalduch y Museo Obispo Beltrán.
 • Museu Francisco Agut./ Museo Francisco Agut.


Recorregut 2, Tradicions:
Recorrido 2, Tradiciones:
 • Museu a l’Aire Lliure Francisco Agut i Roure Valencia centenari./ Museo al Aire Libre Francisco Agut y Roble Valenciano centenario.
 • Forn de Calç./ Horno de Cal.
 • Destil·leria d’espígol./ Destilería de espliego.
 • Poblat Iber “Els Castellàs”./ Poblado Ibero "Els Castellàs".dimecres, 15 de febrer de 2017

Dia de l'arbre a la Serra d'en Galceran

L'Associació Cultural els Castellàs el proper dia 5 de març farà una petita eixida fins al Museu a l'Aire Lliure Francisco Agut. Si vols tindre el teu propi arbre, plantar-lo i vore com es fa gran a la vegada que tu, acudeix a aquesta cita. On també hi haurà una petita excursió al Roure Valencià.

Caldrà portar roba còmoda, calcer adequar i esmorzar. 
Eixida a les 10.00 h. del local de l'associació en la plaça de l'Era.

Cartell eixida dia de l'arbre

dimarts, 7 de febrer de 2017

Excursions al Tossal de la Vila


A més de les visites guiades pel centre urbà l'ajuntament de la Serra d'en Galceran ofereix excursions al Tossal de la Vila, aquestes excursions estan destinades fonamentalment a escoles, associacions i centres excursionistes.

Además de las visitas guiadas por el centro urbano el Ayuntamiento de Sierra Engarcerán ofrece excursiones al Tossal de la Vila, estas están destinadas fundamentalmente  a escuelas, asociaciones y centros excursionistas.


Màxim persones per grup /Máximo personas por grupo: 25 

Preu per grup /Precio por grupo: 50 €.

Duració/ Duración: 3 h.


Recorregut/ Recorrido: 6 km.

 • Eixida des de la plaça de l'Era (Serra d'En Galceran).
 • Salida desde la plaza de la Era (Sierra Engarcerán).
 • Visita a l'antiga destil·leria de espígol.
 • Visita a la antigua destilería de espliego.
 • Font Ballestera.
 • Fuente Ballestera.
 • Senda fins arribar al Mas de Mayo.
 • Senda hasta llegar al Mas de Mayo.
 • Arribada a la cima del Tossal de la Vila (Explicació del Tossal).
 • Llegada a la cima del Tossal de la Vila (Explicación del Tossal).
 • Baixada per pista fins al Coll de la Bandereta.
 • Bajada por la pista hasta el "Coll de la Bandereta".
 • Arribada a la Serra d'En Galceran per carretera.
 • Llegada a Sierra Engarcerán por carretera.


Per a qualsevol dubte, reserva o si desitge més informació no dubte a contactar amb l'ajuntament de la Serra d'en Galceran.

Para cualquier duda, reserva o si desea más información no dude en contactar con el Ayuntamiento de Sierra Engarcerán.

Telèfon/ Teléfono:  964 70 66 01 
Correu electrònic/ Correo electrónico: serragalceran@gmail.comdimecres, 25 de gener de 2017

Divendres 27, Visita guiada


Comencem l'any i seguim amb les visites guiades pel nostre patrimoni cultural i natural. Aquest divendres, 27 de gener rebrem la visita de l'associació Perpetuo Socorro de Castelló sent al voltant de 80 persones les que coneixeran la nostra gastronomia i patrimoni. Benvinguts a la Serra!


Lugares de interes: Horno de cal


Este tipo de horno se utilizaba para la extracción de cal de las piedras. El horno no estaba continuamente trabajando, ya que sólo se utilizaba cuando los vecinos tenían la necesidad. Su principal utilidad era para la obrar y construir edificios, pero también se utilizaba para pintar y blanquear las fachadas de las casas en fechas especiales, como por ejemplo eran las fiestas patronales del pueblo.

Hay más de 60 hornos de cal en este municipio.

El horno era de dominio público, es decir pertenecía al ayuntamiento, por lo tanto cada vez que se utilizaba estaban obligados a dar una parte del cal extraído a la misma.

Horno de cal

- Funcionamiento:

1 º. Se extrae la piedra de bajo tierra, ya que si las piedras utilizadas habían sido expuestas al Sol la cal obtenida era negra.

2 º. Se construía una especie de caseta dentro del horno, también denominada "olla". (Como la que hay al lado). Esta caseta se construía a partir de una línea de piedras (o "hierros") como una doble pared alrededor de la pared del horno, y sobresalía la parte superior que terminaba en punta. Por uno de los laterales se dejaba un agujero abierto, también denominado "boca".

3 º. Se llenaba el horno con diferentes tipos de arbustos secos para hacer fuego y se dejaba ardiendo durante 3 días y 4 noches siempre con la supervisión de algún vecino durante día y noche. Cuando el humo salía blanco, quería decir que la cal estaba preparada para extraer.

4 º. Se dejaban helar las piedras y luego se cogían en casa donde los vecinos tenían "caleros", que eran agujeros bajo tierra. Una vez allí, se tapaban con piedras y se dejaban enfriar. A los pocos días ya estaban preparadas para usarse aunque podían estar muchos años enterradas y seguían siendo útiles.

Horno de cal
Llocs d'interès: Forn de Calç

Aquest tipus de forn s’utilitzava per a l’extracció de calç de les pedres. El forn no estava contínuament treballant, ja que només es utilitzava quan els veïns tenien la necessitat. La seua principal utilitat era per a obrar i construir edificis, però també s’utilitzava per a pintar i emblanquinar les façanes de les cases en dates especials, com per exemple eren les festes patronals del poble.

Hi ha més de 60 forns de calç en aquest municipi. 

El forn era de domini públic, es a dir pertanyia a l’ajuntament, per tant cada volta que s’utilitzava estaven obligats a donar una part del calç extret a esta. 

Forn de calç

- Funcionament:

1r. S’extrau la pedra de baix terra, ja que si les pedres utilitzades havien estat exposades al Sol el calç obtingut era negre.

2n. Es construïa una espècie de caseta dins del forn, també denominada “olla”. ( Com la que hi ha al costat). Aquesta caseta es construïa a partir d’una línia de pedres (o “ferros”) com una doble paret al voltant de la paret del forn, i sobreeixia la part superior que acabava en punta. Per un dels laterals es deixava un forat obert, també denominat “boca”.

3r. S’omplia el forn amb diferents tipus de arbusts secs per a fer foc i es deixava cremant durant 3 dies i 4 nits sempre amb la supervisió de algun veí durant dia i nit. Quan el fum eixia blanc, volia dir que la calç estava preparada per a extraure. 

4t. Es deixaven gelar les pedres i després s’agafaven a casa on els veïns tenien “calciners”, que eren forats baix terra. Una vegada allí, es tapaven amb pedres i es deixaven gelar. Al cap de pocs dies ja estaven preparades per a usar-se encara que podien estar molts anys soterrades i seguien sent útils.

Forn de calç

Llocs d'interès: Destilería d'espígol

A primers d'Agost, i després del bàndol anunciador que la caldera estava en marxa, començava en la Serra la temporada de sega d'espígol. En altres poblacions més fredes, com Vistabella, aquesta començava més tard. Així, per espai d'un mes o mes i mitjà, depenent de la bondat de la collita de l'any, s'establien dos torns de treball, en els quals un parell d'homes per caldera i torn, cobrien les duríssimes vint-i-quatre hores del dia. Un dels torns començava a les 12 de la nit, i finalitzava a les 12 del migdia, hora en què començava l'altre. Cada parella despatxava tres calderes per torn, comptabilitzant-se per tant fins a sis al dia.

Destilería d'espígol


El sistema de destil·lació era simple i enginyós alhora. En una gran caldera de ferro, es tiraven uns quants poals d'aigua. Després, es col·locava una reixeta, també de ferro, amb la finalitat de que separara l'aigua que s'havia tirat, de l'espígol que s'anava a ficar, i que pràcticament era embotit entre la reixeta i la tapa que tancava la caldera. Amb aquesta omple fins a les vores, es cobria amb la tapadora i , amb l'ajuda de fang i gruixudes grapes de ferro, se segellava fins a quedar un recipient hermètic.

El foc que avivava la caldera des de la seua base, alimentat amb les mates d'espígol ja destil·lat, iniciava el procés. A poc a poc, les altes temperatures anaven transformant l'aigua líquida, en vapor. Un vapor que, en ascendir, s'enriquia amb l'essència de l'espígol i, per l'única vàlvula de fuita de la caldera, una obertura en la part superior de la mateixa, començava un recorregut per un autèntic laberint de tubs de ferro galvanitzat que, submergits sota les fredes aigües de la pròpia bassa de l'hort, i precisament per causa d'aquest canvi brusc de temperatures, convertia de nou el vapor en matèria líquida, en aquest cas una espècie de fluid oliós.

Caldera

Finalment, la mescla es vessava sobre un estrany recipient metàl·lic que obrava un últim prodigi, ja que, com per art de màgia, separava l'aigua, de l'essència. Açò ocorria per que el citat recipient estava equipat amb un tub que, apostat en el fons del mateix, permetia a l'aigua, més pesada que l'essència, alliberar-se de la foscor i fluir per fi a l'exterior, abocant-se sobre un poal de metall. En omplir-se aquest, els treballadors retornaven l'aigua a la bassa, al mateix temps que col·locaven una pedra sobre la paret.

Quan es comptabilitzaven set d'aquestes pedres sobre el mur, era el senyal inequívoc que la caldera havia vessat tota la seua essència. Havia arribat el moment d'evacuar-la i començar de nou tot el procés.

Lugares de interes: Destilería de espliego

A primeros de Agosto, y tras el bando anunciador de que la caldera estaba en marcha, comenzaba en la Serra la temporada de siega de espliego. En otras poblaciones más frías, como Vistabella, ésta comenzaba más tarde. Así, por espacio de un mes o mes y medio, dependiendo de la bondad de la cosecha del año, se establecían dos turnos de trabajo, en los que un par de hombres por caldera y turno, cubrían las durísimas veinticuatro horas del día. Uno de los turnos comenzaba a las 12 de la noche, y finalizaba a las 12 del mediodía, hora en que empezaba el otro. Cada pareja despachaba tres calderas por turno, contabilizándose por tanto hasta seis al día.

Destilería de espliego


El sistema de destilación era simple e ingenioso a la vez. En una gran caldera de hierro, se echaban unos cuantos cubos de agua. Luego, se colocaba una rejilla, también de hierro, con el fin de que separase el agua que se había echado, del espliego que se iba a meter, y que prácticamente era embutido entre la rejilla y la tapa que cerraba la caldera. Con ésta llena hasta los bordes, se cubría con la tapadera y , con la ayuda de barro y gruesas grapas de hierro, se sellaba hasta quedar un recipiente hermético.

El fuego que avivaba la caldera desde su base, alimentado con las matas de espliego ya destilado, iniciaba el proceso. Poco a poco, las altas temperaturas iban transformando el agua líquida, en vapor. Un vapor que, al ascender, se enriquecía con la esencia del espliego y, por la única válvula de escape de la caldera, una abertura en la parte superior de la misma, comenzaba un recorrido por un auténtico laberinto de tubos de hierro galvanizado que, sumergidos bajo las frías aguas de la propia balsa del huerto, y precisamente por causa de este cambio brusco de temperaturas, convertía de nuevo el vapor en materia líquida, en este caso una especie de fluido aceitoso.


Caldera


Finalmente, la mezcla se derramaba sobre un extraño recipiente metálico que obraba un último prodigio, puesto que, como por arte de magia, separaba el agua, de la esencia. Esto ocurría por que el citado recipiente estaba equipado con un tubo que, apostado en el fondo del mismo, permitía al agua, más pesada que la esencia, liberarse de la oscuridad y fluir por fin al exterior, vertiéndose sobre un cubo de metal. Al llenarse éste, los trabajadores devolvían el agua a la balsa, al tiempo que colocaban una piedra sobre la pared.

Cuando se contabilizaban siete de estas piedras sobre el muro, era la señal inequívoca de que la caldera había derramado toda su esencia. Había llegado el momento de evacuarla y comenzar de nuevo todo el proceso.

dilluns, 23 de gener de 2017

Lugares de interes: Grabados paleolíticos

El abrigo está situado en el margen izquierdo del Barranco de la Guitarra, en el término municipal de la Sierra Engarcerán, y presenta una forma de diedro alargado, con unas dimensiones de 8 metros de largo por aproximadamente 4 de ancho y dos metros de profundidad máxima.

Grabado paleolítico


Fueron descubiertos en el año 2000 pero cuentan con 10.000 años de antigüedad. Este conjunto se ha denominado oficialmente como Abrigo de Melià en reconocimiento a su descubridor, Francisco Melià Martínez, colaborador del Museo de la Valltorta. El estudio del soporte sobre el que están grabados los motivos paleolíticos, revela el desarrollo de procesos geológicos que han favorecido su conservación.

Petroglifo en el Barranco de la Guitarra


Algunos de los grabados encontrados en el Abrigo de Melià representan ejemplares de cabruno y equino, que poco tienen en común con los animales actuales: morros cerrados y apuntados, patas triangulares o lineales, articulación de pechos, patas y cuello, cabezas abiertas a la parte superior o enfoques y perspectivas, etc. Pero que tienen muy en común con otros hallazgos como Parpalló (Gandia), Cueva Matutano (Vilafamés) o Sant Gregori (Falset, Tarragona).

El Abrigo de Melià es el tercer conjunto de arte parietal de la Comunidad Valenciana, por detrás de los yacimientos alicantinos de Cueva "Fosca i Reinos" (1988), pero su importancia tiene que valorarse en el contexto más amplio del arte rupestre peninsular.

Para más información buscar aquí.

Llocs d'interès: Gravats Paleolítics

L'abric està situat a la marge esquerra del Barranc de la Guitarra, al terme municipal de la Serra d'En Galceran, i presenta una forma de diedre allargat, amb unes dimensions de 8 metres de llarg per aproximadament 4 d'ample i dos metres de profunditat màxima.


Gravat paleolític

Van ser descobertes l'any 2000 però compten amb 10.000 anys d'antiguitat. Aquest conjunt s'ha denominat oficialment com Abric d'En Melià en reconeixement al seu descobridor, Francisco Melià Martínez, col·laborador del Museu de la Valltorta. 

L'estudi del suport sobre el que estan gravats els motius paleolítics, revela el desenvolupament de processos geològics que han afavorit la seua conservació.

Alguns dels gravats trobats a l'Abric d'En Melià representen exemplars de caprí i equí, que poc tenen en comú amb els animals actuals: morros tancats i apuntats, potes triangulars o lineals, articulació de pits, potes i coll, caps oberts a la part superior o enfocaments i perspectives, etc. Però que tenen molt en comú amb altres troballes com Parpalló (Gandia), Cova Matutano (Vilafamés) o Sant Gregori (Falset, Tarragona).


Petroglifs al Barranc de la Guitarra


L'Abric d'En Melià és el tercer conjunt d'art parietal de la Comunitat Valenciana, per darrere dels jaciments alacantins de Cova Fosca i Reinos (1988), però la seua importància ha de valorar-se en el context més ampli de l'art rupestre peninsular.

Per a més informació buscar ací.

Lugares de interes: El Tosal de la Vila


El Tosal de la Vila es un yacimiento arqueológico situado en el conocido y emblemático cerro del mismo nombre, de 954 metros sobre el nivel del mar al oeste del casco urbano de la Sierra Engarcerán, en la comarca de La Plana Alta (provincia de Castellón, España). Tiene la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).

Las excavaciones arqueológicas han identificado que en la amplia plataforma que conforma la cima se conservan los restos de un poblado protegido con una muralla situada en las partes más accesibles. 

Se ha determinado que el poblado presenta dos fases de ocupación diferenciadas en el tiempo. La más antigua se sitúa entre finales de la Edad de Bronce e inicios del Hierro Antiguo (Siglos VIII-VII antes de la Era). La segunda y más reciente se ha fechado en el siglo X de la Era.

Desde el año 2012 las excavaciones se han ido efectuando en campañas de entre 2 a 3 semanas mediante voluntariado gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Sierra Engarcerán con el Servicio de Arqueologia de la Diputación de Castellón.


El Tosal de la Vila está situado en uno de los puntos más elevados de La Sierra conocida como Engarcerán, uno de los sistemas centrales de la provincia de Castellón que separa el corredor de la rambla Carbonera respeto de la "Plana de l'Arc" y el corredor de Les Coves de Vinromà.


Vista general del Tosal de la VilaLa situación del Tosal de la Vila, con sus 954 metros de altitud, le otorgan una excepcional visibilidad, como demuestra el hecho de que desde allí los vecinos aseguran que es posible ver hasta 22 municipios de la provincia de Castellón. Es por esto que se interpreta que una de las causas para su ocupación en el pasado sea precisamente su carácter estratégico.Arqueológicamente dentro del término municipal de la Sierra Engarcerán se conocen diferentes hallazgos arqueológicos de cierta relevancia, entre las que hay que destacar les grabados paleolíticos o epipaleolíticos del Barranco de la Guitarra (publicados como de l'Abric d'en Melià), la Cueva Redonda con restos del tercer milenio antes de la Era y el poblado ibérico del Castellar.

La parte superior del Tosal de la Vila se presenta como una gran plataforma de 114 x 60 metros, con una superficie habitable superior a 0,4 hectáreas, donde mayoritariamente aflora la roca calcárea. La parte este resulta inaccesible por la presencia de acantilados, mientras que presenta una accesibilidad fácil por la parte norte, oeste y sur, zonas donde precisamente se dispone la muralla.

Situación del Tosal de la VilaEL TOSAL DE LA VILA ENTRE EL BRONCE FINAL Y EL HIERRO ANTIGUO (Siglos VIII VII antes de l'Era) 


La primera ocupación humana del Tosal de la Vila se produjo hacia el siglo VIII antes de la Era y finalizó hacia mediados siglo VII antes de la Era como consecuencia de un incendio.

De momento se ha podido determinar la presencia de viviendas de forma más o menos rectangular con muros principales de piedra, junto a otros secundarios construidos con un estrecho zócalo de piedras y alzado de tierra y adobe. Estas viviendas parecen disponerse adosadas a un primitivo muro o muralla que se observa bajo la muralla de la fase posterior de época islámica.Entre los hallazgos destacan un número considerable de cerámicas hechas a mano en buen estado de conservación, entre las cuales abundan tanto grandes contenedores de almacenamiento como otros recipientes de dimensiones más reducidas como vasos, jarras y ollas destinadas al procesamiento y consumo de alimentos. Es por eso que se interpreta una diferenciación de los espacios entre aquellos destinados a almacén frente a otros donde se desarrollarían otras actividades más domésticas o productivas.


Materiales hallados en el Tosal


Otros aspectos destacables del poblado pre/protohistórico son sus hogares, de las cuales al menos dos de ellas presentaban una forma circular o elíptica, delimitadas con un reborde.El fin del poblado fue causado por un incendio que aparentemente fue bastante generalizado, lo cual ha favorecido la conservación de un registro arqueológico en muy buenas condiciones.

Cerámica encontrada en el Tosal


EL TOSAL DE LA VILA EN ÉPOCA ISLÁMICA (Siglo X de la Era)

La segunda fase de ocupación se produjo más de 1500 años después del incendio con el cual finalizó el primer poblado y utilizando en parte los restos de este.

Así, el asentamiento de época islámica se presenta delimitado por una muralla con bastiones en la cara exterior, tanto de forma semicircular como cuadrados.

La técnica constructiva de esta muralla, de piedra en seco, no ha favorecido su conservación, y sugiere también un alzado no demasiado desarrollado, quizás completado mediante superestructuras de madera.

Vista áerea del Tosal de la Vila

En el interior de las excavaciones han determinado la presencia de viviendas adosadas a la muralla que se disponen separadas en diferentes lugares, y que en dos casos reproducen aparentemente el mismo esquema tanto en distribución como en dimensiones, en un planteamiento de dos ámbitos contiguos en el cual el primero de ellos, posiblemente descubierto o con cubierta perecedera, daba acceso al segundo ámbito.

Este asentamiento de época islámica se caracteriza por la escasez de restos de cultura material (como por ejemplo algunas ollas cerámicas con decoración acanalada hechos con torno lento) y de actividad doméstica (fauna, semillas, etc), aspecto que dificulta su interpretación, pero al mismo tiempo sugiere un carácter contrario a su consideración como un hábitat prolongado en el tiempo con muchos habitantes.

Cerámica del Tosal de la Vila

El contexto político y social del siglo X en la Península Ibérica, de gran inestabilidad tanto a los inicios como al final del siglo, permite plantear la hipótesis de su consideración como campamento fortificado, quizás en activo en breves y determinados periodos de inestabilidad con necesidades de control del territorio, aprovechando su estratégica posición de gran visibilidad y dominio sobre el extremo sur de los corredores de la rambla Carbonera y de las Cuevas que confluyen al final de la cadena montañosa a la Plana de l'Arc.

Excavación Tosal de la Vila


Cuadernos de la prehistoria y arqueologia de Castellón


Lugares de interes: La Cueva Santa

La Cueva Santa es una cavidad natural situada en terrenos de la Masía de Gaspar por lo que también es conocida como Cueva de la Masía de Gaspar. La entrada se localiza en la vertiente del barranco que partiendo del Tosal de la Canyada (Tossal de la Caná) se une 500 metros agua abajo de la misma con el barranco del Charco. En 1960 el Padre Vicente Javier Tena colocó una réplica de la Virgen de la Cueva Santa de Altura, aunque el nombre es anterior a este hecho.

Cueva Santa
Es el hábitat de un artrópodo invertebrado bautizado con el nombre de "gollumjapys smeagol" y que solo le encontramos en el centro de la provincia de Castellón. Para más información consultar la topografía y descripción hechas por el Espeleo Club de Castellón. 
Mas fotos en la galería de fotografía nocturna (autor: Esteban Ferrando).

Cueva Santa

Esta Cueva está cerrada para preservarla, aquellos que quieran visitarla deben ponerse en contacto con el ayuntamiento al número 964706601 de 8:30h, a 14:30h. o contactando por correo electrónico a la siguiente dirección info@sierraengarceran.es