La Serra d'en Galceran

La Serra d'en Galceran
La Serra d'en Galceran

dimecres, 5 de febrer del 2014

Llocs d'interès: La nevera de la Serra

La nevera de la Serra s'encontra a 750 metres d'altitud. Si arribem a la Serra d’En Galceran per la carretera dels Rossildos, trobarem a l’entrada del poble una font amb un abeurador. Situats en aquest indret, ens dirigirem cap al carrer de baix, on a uns 100 m, enfront d’una barana metàl·lica que trau el cap al barranc, a mà esquerra, veurem una paret amb una petita reixa a nivell de terra, que té aspecte de depòsit d’aigua, som a la nevera de la Serra una de les més ben conservades de la província de Castelló.

Localització de la Nevera

Aquest pou de neu, orientat cap al nord, degué tindre una capacitat superior als 300 m3.
L'any 1977, va ser reconvertit en un depòsit d'aigua municipal. La porta va ser parcialment tapiada i va atényer el nivell actual del carrer i, per aquest espai reomplit, es van introduir les canonades que canalitzaven l'aigua des de l'exterior.


Cúpula de la nevera
L'accés des de l'exterior es facilita mitjançant un esglaó. Pel que fa al mur del pou, de maçoneria de pedra travada amb morter de calç, té un gruix 0,9 m.
La coberta del depòsit és una espectacular i preciosa volta de falsa cúpula construïda amb maçoneria de pedra lligada amb morter de calç, la qual forma una volada interessant, que finalitza amb una obertura zenital formada per quatre carreus de pedra saulosa. La profunditat total de la nevera és de 9,3 m.

Plànol de la Nevera de la Serra

La part exterior està formada per un mur a la part nord, metre que per la part sud s'accedeix a peu pla a la part superior de la coberta.
Aquesta tenia un túnel de desaigüe que s'obria cap al vessant del barranc, després de recórrer uns 30m., el qual va ser cegat amb formigo als anys 70, quan va ser convertit en depòsit d'aigua municipal.

La Nevera de la Serra restaurada
La nevera degué ser bastida a la segona meitat del s. XVII i pertanyia als barons de la Pobla i de la Serra d'En Galceran. A partir de l'any 1699 la nevera va passar a ser propietat municipal, des d'aleshores el Consell de la Vila va ser l'encarregat de fer les reparacions en la nevera. També van ser els jurats municipals l'encarregats d'omplir la nevera i vendre la neu.

Interior de la nevera

Probablement, el serratins i les serratines degueren ser els principals consumidors de la neu de la nevera. El Consell de la Vila degué vendre-la als veïns a un preu mòdic, fins i tot de franc per als malalts.

En anys d'abundància, també degué vendre neu a les viles de la Plana Alta, els quals comportaven uns petits ingressos a les arques municipals. És possible que la neu també arribara a la ciutat de Castelló sempre que la distància a Castelló no superara els 55 km. La nevera de la Serra degué emmagatzemar neu fins a l'inici del s. XX.
Exterior sud de la Nevera
L'exterior de la Nevera ha estat recentment restaurat per l'Ajuntament de la Serra d'en Galceran.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada