La Serra d'en Galceran

La Serra d'en Galceran
La Serra d'en Galceran

dimecres, 12 de febrer del 2014

Llocs d'interès: La casa-palau del Bisbe Beltran

La casa-palau abans de la seua restauració
La Casa Palau del Bisbe Beltán es troba en el núm. 5 del carrer del mateix nom, en el municipi de La Serra en Galceran. Es troba distribuïda en planta baixa i dos pisos. S'accedix des del carrer Bisbe Beltran on es troba el vestíbul, amb el paviment de cudol, la cuina, diverses habitacions, un pati interior i les escales d'accés al primer i segon pis.
 
L''edificació és de l'últim quart del segle XVIII i ha estat objecte de diverses reformes per a permetre la seua habitabilitat. Respon al tipus de vivenda rural de la zona, per a una família acomodada.
La casa un cop restaurada
Edificada en un declivi, l'entrada principal permet l'accés directe al que és primer pis en la zona posterior, i a causa d'açò es troben en este nivell la cuina i el menjador annex, mentres que en la immediatament superior estan les habitacions.
 
 Resulta de gran interés el conjunt de ceràmica arquitectònica conservada in situ  durant molts anys i que ara forma part de la Col-lecció museográfica que es trova a l'Ajuntament. en este edifici. D'una banda un conjunt de paviments de taulellets de sèrie del darrer quart del segle XVIII en la planta noble i per un altre l'entaulellat de la cuina resolt segons la moda imperant en el primer quart del segle XIX amb taulellets de figura complerta juxtaposats a gust del propietari de la casa. Esta cuina és un recinte rectangular de 8x4 metres que es troba a la dreta de la porta priseus costats majors, en el que hi ha a més una finestra de comunicació interna; el flanc oposat conserva el banc entaulellat en superfície amb taulellets blancs i uns estants alts ancorats, per a la col·locació d'utensilis, així com una gran finestra a l'exterior. El flanc xicotet del fons té un llar i una xicoteta porta que comunica amb el menjador i altres dependències de la planta baixa. El cobriment es resol amb bigues transversals i revoltons d'arc molt rebaixat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada