La Serra d'en Galceran

La Serra d'en Galceran
La Serra d'en Galceran

Visites guiades/ Visitas Guiadas

I per què no La Serra d'en Galceran?

Aquelles persones que desitgen visitar els diferents llocs d'interès poden acudir a l'ajuntament en el següent horari:

Las personas que deseen visitar los diferentes lugares de interés pueden acercarse al Ayuntamiento en el siguiente horario:

  • Tot l'any: De dilluns a divendres amb horari de 09:00 a 14:00h.
  • Todo el año: De lunes a viernes con horario de 09:00 a 14:00h.
  • Per a concertar visites per als caps de setmana, cridar a l'Ajuntament (964 70 66 01) o enviar correu electrónic (info@sierraengarceran.es), amb antelació.
  • Para concertar visitas en fin de semana, llamar al Ayuntamiento (964 70 66 01) o enviar correo electrónico (info@sierraengarceran.es), con antelación.

Les visites guiades es poden fer a mida, per tot el poble, o un lloc en especial, només cal triar i gaudir de La Serra d'en Galceran! 

Las visitas guiadas se pueden hacer a medida, por todo el pueblo, o un lugar especial, solo hay que elegir y disfrtuar de Sierra Engarcerán!

Per a més informació consulteu els següents enllaços: Excursió al Tossal de la Vila i Rutes culturals per la Serra.

Para más información consultar los siguientes enlaces: Excursiones al Tossal de la Vila y Rutas Culturales por la Sierra.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada